Zijn leven in jaartallen

1896 Geboren te Dorenas in Zwitserland. Ontvangt bij de doop de naam Clovis
1911 Clovis Veuthey bezoekt de paedagogische academie in Sion
1915 onderwijzer te Dorenas
1921 treedt in bij de Orde der Minderbroeders Conventuelen en gaat naar het novicaat in Schwarzenberg (D)
1922 voor verder studie naar Fribourg (CH)
1925 spreekt in juli zijn Geloften voor het Leven uit en ontvangt op 18 augustus van dit jaar de H. Priesterwijding .
1926 tot 1930 directeur van het convict ‘ Père Girard ‘, en leraar aan het bijbehorend gymnasium.
1930 behaalt de doctorstitel
1932 docent van het Internationaal College van de Orde en aan het College van de Propaganda Fide .
1938 ‘Itinerarium Animae Franciscanum’
1940 Titel Magister in Theologie
1942 Verkorte uitgave van het ‘ Itinerarium ‘ (de Kleine Reisgids’)
1945 uitgave ‘Crociata delle Carita’ en oprichting van de Broederschap ‘ Crociata delle Carita e Unita ‘
1946 ernstig ziek
1947 als lid van Generaal Bestuur van de Orde visitator van de Belgisch-Nederlandse Hubertusprovincie en voorzitter van het kapittel aldaar.
1947 ontmoeting met Chiara Lubisch, stichteres van de Focolarini .
1950 Fusie ‘Crciata delle carita e Unita’ met de Focolare
1954 tot 1965opbouw parochie in arbeiderswijk te Bordeaux
1965 in september terug naar Rome. Director Spiritualis voor het nieuwe Internationaal College te Rome
1969 keeloperatie
1971 feest bij gelegenheid van zijn 75e verjaardag
1974 Leo Veuthey sterft op 7 juni te Rome en op 10 juni begraven op Campo Verano