Waar zitten wij?

Minderbroeders Conventuelen
zijn werkzaam in 70 landen.
Een overzicht van hun aanwezigheid geeft het volgende beeld:
Aantallen op:
31-12-2005
Ter vergelijking
31-12-1999

De gehele Orde
4624
4502
Leden met de Geloften-voor-het-leven
3713
3687
Leden met de Tijdelijke Geloften
736
679
Novicen
175
197

Deze aantallen per Conferentie uitgesplitst:

Anglo en Amerikaans Conferentie
Noord Amerika, Canada, Engeland (CAA)

551
660
Leden met Geloften voor-het-leven
516
624
Leden met de Tijdelijke Geloften
25
32
Novicen:
10
4

Oost-Europese Conferentie (CEO)

1169
1150
Leden met Geloften voor-het-leven
980
929
Leden met de Tijdelijke Geloften
148
173
Novicen:
41
48

Centraal Europese Conferentie (CEC)

250
278
Leden met Geloften voor-het-leven
234
253
Leden met de Tijdelijke Geloften
14
21
Novicen
2
4

Intermediterrane Conferentie
inclusief Roemeense provincie (CIMP)

1424
1507
Leden met Geloften voor-het-leven
1256
1252
Leden met de Tijdelijke Geloften
143
216
Novicen
25
39

Federatie van Minderbroeders Conventuelen
in Latijns Amerika (FALC)

567
476
Leden met Geloften voor-het-leven
373
287
Leden met de Tijdelijke Geloften
144
127
Novicen
50
62

Federatie van Minderbroeders Conventuelen
in Azië en Australië (FAAMC)
477
328
Leden met Geloften voor-het-leven

262

200
Leden met de Tijdelijke Geloften
180
116
Novicen
35
12

Federatie van Minderbroeders Conventuelen
in Afrika (AFCOF)

186
103
Leden met Geloften voor-het-leven
92
53
Leden met de Tijdelijke Geloften
82
43
Novicen
12
7