Zijn leven in jaartallen

1195 (In ieder geval in de jaren tussen 1188-1196):Geboorte van Fernando te Lissabon
1201-1210 Fernando bezoekt de domschool
1210 Treedt in bij de Augustijner-koorheren te Lissabon
1212 Verhuist naar het klooster van het Heilig Kruis te Coïmbra
1220 Ontving misschien reeds in dit jaar de H.Priesterwijding in Coïmbra. Wordt op het einde van de zomer minderbroeder en neemt de naam Antonius aan. Hij vertrekt als missionaris naar Marokko.
1221 Landt in Sicilië. Neemt deel aan het generaal kapittel te Assisi en krijgt de kluizenarij van Monte Paolo als verblijf
1222 Priesterwijding te Forli. Wordt aangesteld tot predikant
1223 Preekt in de Regio Romagna en in de stad Rimini
1223-1224 Onderwijst theologie ondermeer in Bologna
1224-1227 Apostolaat in Frankrijk: Montpellier, Toulouse en Limoges
1227 Benoemd tot provinciaal in Noord-Italië
1228 Oponthoud in Milaan en Vercelli
1229 Voltooit zijn zondagspreken in Padua
1229-1231 Geeft onderricht in de theologie te Padua
1230 Treedt af als provinciaal. Bezoekt paus Gregorius IX ter verklaring van de regel. Schrijft preken voor de feestdagen. Keert terug naar Padua
1231 Preekt de vasten in Padua. Vergeefse verzoeningspoging bij Ezzellino da Romano in Verona. Gestorven te Arcella op 13 juni.
1232 Op 30 mei heilig verklaard te Spoleto
1263 Plechtige overbrenging van het gebeente van de heilige. Zijn tong blijkt niet vergaan.
1946 Verheven tot kerkleraar met de titel ‘Leraar van het Evangelie’