Zijn leven in jaartallen

1266 Geboren uit de adelijke familie Duns te Maseton in Engeland op de grens van Schotland.
1282 Treedt in in de Orde der Minderbroeders
1291 Ontvangt op 17 april de Heilige Priesterwijding
1293-1296 Student in Parijs
1297-1301 Docent in Oxford
1202-1203 Schrijft in Parijs twee wetenschappelijke Commentaren
1303 Verbanning uit Parijs
1303-1304 Verblijft in Oxford en Cambridge
1304-1307 Docent in Parijs, aangesteld door de Minister Generaal van de Minderbroeders
1308 Sterft op 8 november te Keulen en wordt daar begraven in de Minoritenkirche