Fotoimpressie

De eerbiedwaardige Johannes Duns Scotus, minderbroeder conventueel zou zich samen met de Parijzenaars naar de universiteit van de Sorbonne hebben begeven en van tevoren voor de beeltenis van Maria hebben gebeden; voor hem zou Maria op wonderbaarlijke wijze haar hoofd hebben gebogen, op de dag dat hij haar Onbevlekte Ontvangenis verdedigde en bevestigde in 1305.