Provincialaat

Met ingang van 1 februari 2015 is de Nederlandse Provincie van de Minderbroeders Conventuelen omgevormd tot Provinciedelegatie van de Minderbroeders Conventuelen in Nederland.

  • Het Economaat en de Administratie zijn gevestigd te Beek (L)

Economaat Minderbroeders Conventuelen
Postbus 178
6190 AD Beek (L)
Telnummer: 046 4378901

E-mail: provinciedelegaat@ofmconv.nl

  • Coorespondentieadres Provinciedelegaat:

Th. Moons, ofmconv
Provinciedelegaat Minderbroeders Conventuelen
Rijnburgerweg 4 – E65
2215 RA  Voorhout
T 0252-220183
provinciedelegaat@ofmconv.nl

In het provincialaat is ook ondergebracht De Nederlandse zetel van het Maria-apostolaat van de Orde,
opgericht door onze Poolse medebroeder H. Maximiliaan Kolbe, ofmconv.
onder de naam ‘Militia Immaculatae’ (‘Ridderschap der Onbevlekte’).
Administratieadres:
“Ridderschap der Onbevlekte”
Heirstraat 17
6191 JR Beek