Wat doen wij?

Voorgeschiedenis …..

Op 15 oktober 1954 ontstonden vanuit de Herstelde Luikse Provincie de Nederlandse Provincie en de Belgische Provincie elk als zelfstandige provincie.

Lagen de kloosters en kloosterkerken vooral op Belgische grondgebied, in Nederland kende men op dat moment het klooster, tevens noviciaatshuis, te Urmond. Vandaaruit verrichtten medebroeders pastorale assistenties in de wijde omgeving. Een tweede klooster was gehuisvest in de kasteel-boerderij van Wijnandsrade. Dit herbergde vanaf 1928 het klein-seminarie ‘Christus Koning’.

In 1958 verhuisde dit college naar het nieuw gebouwde seminarie in Urmond, dat tevens het oude klooster aan de Maas verving.

In 1970 werden klooster en seminarie vanwege een verminderd aantal studenten verkocht.

Halverwege de zestiger jaren heeft het klooster in Wijnandsrade haar deuren gesloten. Na het vertrek van het klein-seminarie heeft het nog enkele jaren dienst gedaan als ‘filosoficum’ voor de eigen studenten.

De overige vestigingen in Nederland bevonden zich in de Limburgse Mijnstreek, op de Veluwe en in Amsterdam-Noord. Deze vestigingen, opgebouwd door onze medebroeders, waren uitgegroeid tot parochies. De meeste medebroeders waren dan ook werkzaam in het parochie-pastoraat. Zij vormden kleine communiteiten op de pastorie met gemiddeld vier medebroeders. Men sprak van parochie-conventen.

Van belang is te weten dat deze vestigingen zijn ontstaan in gebieden met bijzondere sociale omstandigheden, zoals de mijnstreek met haar vele immigranten, de kazernes op de reformatorisch ingestelde Veluwe, en de scheepswerkers in Amsterdam-Noord.

Na het opheffen van de eigen seminaries wijdden in de zeventiger en tachtigter jaren een aantal van de beschiknaar gekomen leraren zich aan katechese onderwijs op de middelbare scholen, zoals dat ook al gebeurde op de scholen die gelegen waren binnen de parochies.

In 1997 beëindigde de laatste legeraalmoezenier binnen onze ordesprovincie zijn pastoraat in het leger vanwege het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd.

Tevens waren medebroeders vanuit Nederland vanouds werkzaam in het buitenland, zoals in de missie van China, Denemarken, Indonesië en Zambia.

Ook verbleven tot voor enkele jaren medebroeders permanent in Rome (biechtstoel in de Sint Pieter), en in Assisi (begeleiding van pelgrims in de Basiliek van Sint Franciscus. Op dit ogenblik (anno 2009) verrichten zij assistenties gedurende de zomermaanden).

Wat doen wij….. de situatie van het ogenblik.

Conventen zonder vaste verplichtingen naar het parochiepastoraat

 • Beek: Provincialaat, gebedsruimte, atelier beeldende kunst, uitg. Ordesapostolaat: Zetel van de Militia Immaculata met de uitgave van Ridder der Onbevlekte
 • Valkenswaard: Vormingshuis, gebedsruimte, Initiële en Permanente Vorming, Franciscus-groepen.

Convent verbonden met parochiepastoraat:

 • Treebeek-Brunssum

Medebroeders in het parochiepastoraat:

 • In oude vestigingen van de Orde: te Treebeek-Brunssum e.o,
 • Na 1975 zijn medebroeders ook werkzaam in het parochie-pastoraat te Amsterdam-Osdorp (Pauluskerk).

NB
In 1995 hebben minderbroeders conventuelen de zorg voor de Stefanusparochie in Amsterdam-Noord aan het bisdom teruggegeven. Op dat moment is in Valkenswaard een nieuwe communiteit opgericht.

In 2006 en 2009 hebben zij de zorg voor respectievelijk Nunspeet en omgeving en die voor het parochieverband Gennesareth (Noordwest Veluwe en Oost Flevoland) aan het bidsom teruggegeven.

Tevens:

 • Basisgemeenschap de Hooge Berkt, Thorn
 • Beeldhouwer te Beek
 • Vluchtelingenwerk, te Valkenswaard
 • Pastorale zorg Congregatie Zusters Franciscanessen van Dongen
 • Pastorale zorg verpleeghuizen te Breda

Diensten binnen de Orde Wereldwijd

 • Vaticaan, Paenitencerie, in de zomertijd biechtstoel in de Sint Pieter
 • Assisi, Sacro Convento, in de zomertijd begeleiding pelgrims

Wat doen wij nog meer …..

De provincie kent intern commissiewerk, zoals

 • Vormings- en Roepingenraad
 • Groep permanente Vorming
 • Commissie Financiën
 • Commissie Solidariteit
 • Apostolaat van ‘de Ridderschap’ (Maximiliaan Kolbe)

Centraal Europese Federatie
Als deel van een internationale Orde maakt de Nederlandse Ordesprovincie tevens deel uit van de Centraal Europese Federatie, samen met België, Duitsland, Kroatië, Oostenrijk, Slovenië, en Zwitserland. In deze Federatie worden kwesties besproken van gemeenschappelijk belang. Eenmaal per jaar vindt er een internationale bijeenkomst plaats van jonge medebroeders binnen de federatie.

Participaties als Nederlandse provincie van de Minderbroeders Conventuelen

 • Konferentie van Hogere Oversten Nederland (KNR)

Interfranciscaanse Samenwerking

 • Franciscaans Studie Centrum(FSC), als initiatief van de minderbroeders franciscanen ontstaan in 1976. Vanaf 1985 als bijzondere leerstoel verbonden aan de Kath.Theologische Universiteit van Utrecht onder gezamenlijk bestuur van minderbroeders capucijnen, minderbroeders conventuelen en minderbroeders franciscanen.
 • Eveneens bestaan er geregelde contacten met de Franciscaanse Beweging in Nederland en
 • met de Orde van de Franciscaanse Saeculieren in Nederland.