Minderbroeders Conventuelen

Minderbroeders Conventuelen

Centraal Europese Conferentie (CEC)

Anglo en Amerikaans Conferentie (CAA)

Oost-Europese Conferentie (CEO)

Intermediterrane Conferentie (CIMP)

Federatie van Minderbroeders Conventuelen
in Latijns Amerika (FALC)

Federatie van Minderbroeders Conventuelen
in Azië en Australië (FAAMC)

Federatie van Minderbroeders Conventuelen
in Afrika (AFCOF)