Zijn leven in jaartallen

1894 7 januari – geboren in Zdunska-Wola, een voorstad van Lodz in Polen, als vierde van de vijf zonen uit het huwelijk van Juul Kolbe en Maria Dubrowska. Bij het doopsel ontving hij de naam Raymond. Zijn vader verdiende als wever de kost. Zijn moeder opende een winkeltje in levensmiddelen.
1910 Raymond treedt in bij de minderbroeders conventuelen. Hij kiest als kloosternaam: Maximiliaan.
1917 17 oktober – samen met zes medebroeders sticht hij te Rome de Militia Immaculata (Ridderschap der Onbevlekte).
1918 28 april – Maximiliaan ontvangt te Rome de H. Priesterwijding.
1919 Ziek keert hij naar Polen terug. Er is weinig hoop op herstel, maar hij herstelt. Hij woont in het klooster te Krakau.
1922 Maximiliaan sticht een eigen drukkerij. Het eerste nummer van de ‘Ridder der Onbevlekte’ verschijnt.
1927 Bij Warschau sticht hij Niepokalanow, (dit is: Mariastad) met moderne drukpersen, radiozender, een eigen brandweercorps, eigen spoorbaan en begint met de aanleg van een vliegveld.
1930 Maximiliaan Kolbe gaat naar Indië, China en Japan. In Nagasaki bouwt hij een Mariastad en richt een tijdschrift op, dat lange tijd het grootste katholiek tijdschrift in Japan zal zijn.
1936 Gardiaan in Niepokalanov
1939 Het aantal medebroeders in Niepokalanow is gestegen van 20 naar 752. Het maandblad ‘Ridder der Onbevlekte’ bereikt de oplage van 1.000.000 !; het dagblad een oplage van 250.000. Maximiliaan wordt met enkele andere medebroeders gevangen gezet in kamp Amtitz.
1940 Kolbe keert terug in Niepokalanow.
1941 februari – Met vier paters wordt hij gevangen genomen en naar Warschau gebracht. Zij ondergaan folteringen in de Pawiak-gevangenis.
1941 28 mei – Overbrenging naar Auschwitz en uiteindelijk geplaatst op de ziekenafdeling. Daar staat Maximiliaan zieken en stervenden bij.
1941 eind juli, – Tien medegevangenen worden als represaille voor het ontsnappen van een gevangene opgesloten in de hongerbunker. Maximiliaan Kolbe biedt zich aan om de plaats van sergeant Gajownicek -gehuwd en vader van vier kinderen- in te nemen.
1941 na drie weken zijn er in de bunker nog vier mensen in leven. Drie van hen zijn bewusteloos. Pater Kolbe is nog bij kennis.
1941 14 augustus – De kamparts dient Maximiliaan een dodelijke injectie toe.
1971 17 oktober – Paus Paulus VI verklaart pater Maximiliaan Kolbe zalig.
1982 10 oktober – Rome, heiligverklaring van pater Maximiliaan Kolbe door paus Johannes Paulus II.