‘de Ridderschap der Onbevlekte’

De Mariale Beweging ‘de Ridderschap der Onbevlekte’

Ontstaan in 1917 vormt de Ridderschap der Onbevlekte binnen de kerk een brede spirituele beweging, die de wereld wil winnen voor Christus door Maria. Zij is in haar spiritualiteit gericht op het mysterie van de Onbevlekte Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Maximiliaan Kolbe leert ons dat God aan Maria het werk van de barmhartigheid heeft toevertrouwd . De Ridderschap wil het werktuig zijn van deze zending, die tegelijk ook de taak van onze Verlosser Jezus Christus is. Door en met Maria ‘heel de wereld winnen voor Christus’, daartoe roept de Ridderschap de leden van haar wereldwijd verspreide beweging op. Paus Johannes Paulus II heeft de ‘Ridderschap der Onbevlekte’ het predikaat gegeven van één van de nieuwe eigentijdse bewegingen.