Zijn leven in jaartallen

1182 Franciscus wordt geboren in Assisi
1202 Hij trekt mee ten strijde tegen Perugia
1203 Franciscus wordt krijgsgevangen; zijn vader koopt hem vrij en lange tijd ligt hij ziek thuis
1204 Een ontmoeting met een melaatse wordt van beslissend belang
1209 Hij hoort het Evangelie van de uitzending van de apostelen en herkent hierin het levensprogramma waarnaar hij op zoek was
1212 Clara volgt Franciscus
1219 Franciscus gaat met een kruistocht mee, maar ongewapend. Zo bezoekt hij de sultan.
1220 Zo’n 5000 broeders aanvaarden de Leefregel van Franciscus
1224 Op de berg La Verna ontvangt Franciscus de wondtekenen van Jezus in zijn eigen lichaam (de zogenaamde Stigmatisatie)
1226 Franciscus sterft op 3 oktober vlakbij Assisi
1228 Paus Gregorius IX verklaart Franciscus heilig