Franciscus van Assisi

Bronzen beeld uit 1980
van A. Schmidl
Klooster Schwarzenberg, Scheinfeld